Gode råd

Ensomhed og alkoholmisbrug hos unge

single-image

Ensomhed og alkohol

Alkoholmisbrug hos unge er ofte, dog ikke altid, sammenhængende med ensomhed. Men hvorfor er det, at der findes denne sammenhæng mellem ensomhed og alkoholmisbrug. For at forstå det, bør man først forstå ensomhed. Ensomhed er ikke en decideret diagnose, selvom den på sigt kan give meget reelle symptomer som hovedpine og søvnløshed.

Ensomhed kommer, når vi ikke får opfyldt vores sociale behov. Mennesket er et socialt væsen, og selvom der findes forskellige grader af henholdsvis ekstroverte og introverte, har alle mennesker naturligt stærke sociale behov. Opfyldes disse ikke, kan vores mentale helbred lide, på samme måde som vores fysiske helbred lider, hvis fysiske behov ikke opfyldes.

Alkohol kan desværre for mange virke som en substitut for disse sociale behov. Alkohol kan ofte føles som en erstatning for sociale relationer, og kan desuden på kort sigt virke lindrende for nogle af de gener ensomhed kan give. Derfor er det, at der ofte er et link mellem ensomhed og alkoholmisbrug – særligt hos unge.

Unge særligt udsatte for ensomhed

Men hvorfor er det lige hos de unge, at dette viser sig? Svaret er komplekst, men har meget at gøre med, at unge oplever flere ændringer i sociale forhold end de fleste andre grupper i samfundet. Skift af uddannelse, særligt overgangen fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser, hvor man ofte også flytter til en anden by, er være ændringer der ofte udløser ensomhed.

Derudover peger mange eksperter på, hvordan en øget grad af præstationskultur blandt unge kan medvirke til isolation og ensomhed. Krav om at uddannelser skal gøres hurtigere færdige og gøres færdige i første omgang, samt et øget fokus på succes på både hjemme- og arbejdsfronten, har alle medvirket til et øget fokus på individuelle præstationer.

Alt dette har medført at mere end hver tiende unge dansker føler sig ensom altid eller ofte. Dette medfører som nævnt ikke altid alkoholproblemer, men denne gruppe er ofte særligt udsat når det kommer til alkohol. Dette bliver forværret af, at gruppen ofte ikke føler de har nogen nære relationer at henvende sig til med deres problemer.

Hvordan søger man hjælp?

Er man en del af denne gruppe, og tænker man drikker lidt for meget, er det vigtigt at søge hjælp hos andre – også selvom det kan virke overvældende. Det vigtigste i den situation er at få talt med andre om det. Føler man ikke man kan gå til venner og familie er der mange steder at gå hen, hvor man kan være anonym.

En samtale med en professionel kan ofte hjælpe med at forstå problemet. Alkoholproblemer kommer i mange arter, og for mange vil der ikke være tale om et decideret alkoholmisbrug. Mange kan derfor klare sig med råd og vejledning – særligt hvis man også får talt om ens sociale problemer.

Muligheder for behandling

Det kan dog også være, at man har behov for decideret alkoholbehandling. Igen er det dog vigtigt at understrege, at dette ikke nødvendigvis betyder indlæggelse. En ambulant alkoholbehandling kræver ingen indlæggelse, og kan sagtens køre sideløbende med ens hverdag.

Typisk går man til samtaler, og får gode råd til hvordan man enten kan drikke mindre eller helt droppe alkoholen. Det er nemlig ikke nødvendigvis sådan, at man bliver nødt til at lægge alkoholen på hylden hvis man går i behandling for den.

Ved nogle tilfælde af alkoholmisbrug, herunder også hos unge, kan det dog være nødvendigt med misbrugsbehandling for alkohol. 6-dages modellen er for eksempel en god alkoholbehandling, der bearbejder decideret afhængighed af alkohol. Her behøver man kun være væk fra sin hverdag i en uge, hvorefter man deltager i et opfølgningsprogram i et år. Programmet kan typisk tilrettelægges så det ikke går ud over studie og/eller arbejde.

 

 

 

 

You may also like